Població

En aquest apartat podeu consultar documents sobre els habitants de Sant Pere de Ribes des del segle XVIII, padrons d’habitants, resums de padrons o cèdules de veïnatge