Document del mes

Una de les funcions dels arxius és la difusió cultural i en concret donar a conèixer el patrimoni documental, per aquesta raó cada mes trobareu un document dels fons de l’AMSPR acompanyat d’un comentari que permet situar-lo en el seu context històric i arxivístic.