Fons Mary Muñoz de Morales

El fons Mary Muñoz de Morales, ingressà el 10 de maig de 2023. Format per un miler d’imatges reflexa la vida cultural, política i social de Les Roquetes dels anys 70 a 90 del segle. XX.

Na Mary Muñoz va néixer a Ciudad Real al 1948. A inicis del 1962 els pares es trasllades a Vilanova i la Geltrú, on treballa en una fàbrica tèxtil. A finals dels 60 forma part dels moviments cristians de base, JOC (Joventut Obrera Cristiana) a través de la parròquia de la Geltrú. És a partir d’aquesta que comença a implicar-se en la vida de Les Roquetes, participant com a monitora en unes colònies de nens i nenes del municipi.

Al 1972 es trasllada a viure  Les Roquetes, participant activament en la vida social i cultural, com la creació de la Festa Major al 1973, i els balls populars al 1974. Col·labora en la creació d’entitats com el Centre Cultural Recreatiu i participa en l’Agrupació de Balls Populars i l’Associació de Veïns.

Als anys 90 estudia Història i ben aviat comença a publicar diversos articles i llibres sobre la història de Les Roquetes i també de la colònia obrera de Vallcarca.

Propietària d’una botiga de fotografia, va immortalitzar els canvis urbanístics de Les Roquetes, així  com moments clau de la seva història política.