Fons Vidal Cuadres

El fons Vidal Cuadras fou cedit per Joan Giralt Vidal a l’Arxiu Municipal a l’octubre de 2023. Format per el llegat de la família Vidal i la família Cuadres compren el període 1776 fins al 1910.
Una part del fons es composa per documentació familiar estrictament notarial, com testaments i capítols matrimonials, debitoris, escriptures de compra venda, rebuts d’impostos, documentació eclesiàstica com certificats de baptisme.
Destaquen un recull de cartes amb els familiars que emigraren a Cuba, dels anys 1835 i 1910.
Altra documentació amb gran valor per el municipi és la correspondència entre Francesc Marcer i Oliver i el paleta que va construir la església nova de Sant Pere de Ribes, “Joanet Paleta” (Joan Vidal i Cuadras), corresponent al període 1904-1910.